Tag: finanse

Na czym polega dźwignia finansowa i jak na niej skorzystać?

Dźwignia finansowa to bez wątpienia jedno z najnowszych terminów inżynierii finansowej z którymi możemy się spotkać czytając specjalistyczną prasę ekonomiczną. Bardzo często używa się również zamiennika tego słowa a jest nim tak zwany lewar. Generalnie rzecz biorąc pojęcie to odnosi się do handlu walutami kontraktami terminowymi oraz wszelkimi innymi instrumentami finansowymi dostępnymi między innymi na…

Kontynuuj czytanie…

Czy obligacje są nadal atrakcyjne

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy obligacje skarbu państwa są nadal dobrym sposobem na oszczędzanie. Zdecydowana większość ekonomistów oraz komentatorów uważa, że obligacje skarbu państwa nie są już absolutnie sensowną formą lokowania oszczędności. Warto, jednak nie zgodzić się z tezą stawianą przez wielu ekonomistów. Dlaczego Otóż jak pokazują statystyki wśród Polaków nadal najbardziej popularną formą…

Kontynuuj czytanie…

Sens dalszego funkcjonowania urzędów pracy

Bez najmniejszego cienia wątpliwości można stwierdzić że Urzędy Pracy to bardzo archaiczne jednostki samorządowe, których celem (przynajmniej teoretycznie) jest czynna pomoc w znajdowaniu zatrudnienia osobom bezrobotnym. Urzędy Pracy powstały w czasach, gdy nie było tak powszechnego dostępu do ofert pracy z jakim mamy do czynienia w dzisiejszych czasach. W Polsce przez długi okres w czasach…

Kontynuuj czytanie…