Ubiegając się o angaż na określonym stanowisku jesteśmy zobligowani przedstawić przyszłemu (miejmy nadzieję) pracodawcy dwa zasadnicze dokumenty. Pierwszym z nich jest CV, czyli mówiąc krótko – życiorys, a raczej zbiór najważniejszych (z punktu widzenia zawodowego) informacji na nasz temat. Kolejnym jest list motywacyjny, który sprowadza się do bezpośredniego zwrotu (na piśmie) do pracodawcy celem umotywowania tego, dlaczego staramy się o posadę, która to właśnie jest przedmiotem naszej aplikacji.

Który z obu wspomnianych dokumentów jest ważniejszy i dlaczego? Odpowiedź jest oczywista – ważniejsze jest naturalnie CV, głównie z tego względu, iż pełni funkcję informacyjną, zawiera fakty potwierdzone odpowiednią dokumentacją (np. odnośnie doświadczenia czy kwalifikacji) dlatego jego wartość merytoryczna stoi na bardzo wysokim poziomie. Natomiast list motywacyjny charakteryzuje się tym, iż pełni przede wszystkim funkcję ekspresywną – ma wywrzeć na pracodawcy wrażenie, głównie za pomocą określonych sformułowań o charakterze „zapewnień”. Nie ma tu miejsca na fakty, jest za to na zapewnienia. Dlatego łatwo stwierdzić co będzie dla pracodawcy ważniejszym kryterium przy wyborze określonego kandydata – fakty czy zapewnienia?