Wiele osób zadaje sobie pytanie czy obligacje skarbu państwa są nadal dobrym sposobem na oszczędzanie. Zdecydowana większość ekonomistów oraz komentatorów uważa, że obligacje skarbu państwa nie są już absolutnie sensowną formą lokowania oszczędności. Warto, jednak nie zgodzić się z tezą stawianą przez wielu ekonomistów. Dlaczego Otóż jak pokazują statystyki wśród Polaków nadal najbardziej popularną formą lokowania swoich oszczędności są lokaty bankowe. Warto pamiętać że stosunkowo niski deficyt budżetowy w Polsce oraz całkiem sensowny popyt kreowany przez inwestorów zagranicznych powoduje że ich rentowność nie jest co prawda zbyt wysoka, jednak jeśli popatrzymy i porównamy oprocentowanie obligacji oraz zestawimy je z oprocentowaniem lokat bankowych dostępnych na polskim rynku to dojdziemy do wniosku że po pierwsze oprocentowanie obligacji jest, jednak minimalnie korzystniejsze a jeśli zestawimy ryzyko bankructwa dowolnego banku z ryzykiem bankructwa emitenta obligacji rządowych to mamy tutaj skrajnie różne prawdopodobieństwo. F

akty te pokazują, że mimo nie najwyższego oprocentowania obligacji spowodowanych między innymi deflacją niskim deficytem budżetowym (niska podaż obligacji) oraz wysokim popytem ze strony zagranicznych banków oraz funduszy inwestycyjnych to obligacje są nadal w miarę atrakcyjną formą lokowania swoich oszczędności w celu ochrony przez inflacją., aby nabyć obligacje należy otworzyć rachunek w dowolnym biurze maklerskim. Oczywiście trzeba pamiętać, że obligacjami można również obracać, a więc nie muszą one „leżeć” na naszym rachunku maklerskim aż do momentu wykupienia ich przez emitenta – co prawda nie należy spodziewać się kokosów jeśli chodzi o zyski z obrotu obligacjami, jednak na pewno warto śledzić ich cenę, gdyż jak to na każdym rynku cały czas zdarzają się okazje. Jeśli mamy rachunek w dużym biurze maklerskim to nie jest wcale powiedziane, że musimy się ograniczyć tylko i wyłącznie do obligacji, których emitentem jest rząd polski.

Praktycznie każdy kraj na świecie z nielicznymi wyjątkami generuje deficyt finansów publicznych (a więc wydaje więcej niż ściąga z podatków) więc jest zmuszony emitować obligacje skarbu państwa. Obligacje wielu krajów są zdecydowanie lepiej oprocentowane niż obligacje emitowane przez polski rząd, jednak trzeba pamiętać że oprocentowanie obligacji to tak naprawdę poziom inflacji w danym kraju i w danej walucie plus bonus dla inwestora z którego składa się ryzyko nabycia obligacji oraz popyt na nie.