Symbol CE to znak wprowadzony przez regulacje unijne. Jest wymagany dla określonych grup produktów przez przepisy dyrektyw nowego podejścia*. Zgodnie z tymi przepisami pewne rodzaje wyrobów muszą mieć naniesiony ten znak. Jeśli go nie mają, nie można wprowadzać ich do obrotu. Produkty dla których istnieje obowiązek posiadania znaku CE to: zabawki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, radiowy, sprzęt medyczny, instrumenty pomiarowe, kolejki linowe i windy, materiały budowlane, środki ochrony osobistej (tzw. PPE), urządzenia ciśnieniowe, urządzenia gazowe, wyroby pirotechniczne i środki wybuchowe. Jednak UWAGA! Nanoszenie znaku CE na wszystkie pozostałe towary jest niezgodne z prawem . Nie można być po prostu nadgorliwym i umieścić go na produkcie “na wszelki wypadek”.

 

Zasada oznakowania wyrobów CE brzmi : jeśli symbol CE jest wymagany dla produktu – MUSI się on znaleźć na produkcie. Jeśli symbol CE nie jest wymagany dla produktu – NIE MOŻE się on znaleźć na produkcie.

Co dokładnie znaczy CE?

CE to skrót od Conformite Europeenne – zgodność europejska. Symbol ten umieszczony na produkcie oznacza, że podmiot który wprowadził go na rynek (producent lub importer) dokonał oceny zgodności z zasadniczymi wymogami prawnymi i potwierdza, że produkt je spełnia.

Skąd się bierze symbol CE na produkcie?

Niezależnie od rodzaju procedury oceny zgodności wyrobu poprzedzającej naniesienie znaku, symbol CE na produkcie zawsze umieszcza producent (importer), czyli podmiot który wprowadza towar na rynek kraju unijnego i ponosi za ten towar pełną odpowiedzialność.

Jak dokładnie wygląda oznakowanie CE?

Wzór oznakowania CE wygląda w następujący sposób:

Bardziej ściśnięty znak, o krótszych końcówkach

to nie jest jednak fałszywy znak CE a po prostu zupełnie inny symbol. Oznacza on “China export” czyli towar, który został wyprodukowany w ChRL jednak nie jest przeznaczony na sprzedaż wewnątrz kraju a na eksport. Tak działa chińskie prawo, które osobnych licencji na produkcję udziela fabrykom wytwarzającym dobra rodzime a osobnych dla wyrobów przeznaczonych do wysłania poza granice państwa środka. W zestawieniu obu znaków widać wyraźnie różnicę :

Na co zwracać uwagę przy zakupie produktów z oznakowaniem CE?

– Czy jest symbol naniesiony – w przypadku towarów, dla których jest wymagany. Jeśli kupujemy zabawkę dla dziecka lub sprzęt elektroniczny i nie ma on widocznego symbolu CE – zwróćmy uwagę sprzedawcy. To nie jest legalny towar nigdzie na terenie Unii Europejskiej i nie wolno go sprzedawać.**
– Czy symbol jest naniesiony na towar na którym nie powinno go być (np. żywność, leki). Również wówczas należy zwrócić uwagę sprzedawcy, że taki towar nie jest zgodny z prawem a obrót nim jest nielegalny. Osoby, dla których zgłoszenie sprawy sprzedawcy jest niewystarczającym środkiem powinny zgłosić sprawę do UOKiK, który jest organem nadrzędnym dla inspekcji handlowych.
– Tam gdzie jest wymagany i jest obecny symbol CE – warto sprawdzić czy jest on czytelny, wyraźny i ma co najmniej 5 mm wysokości. Podsumowując, oto 5 zasad którymi rządzi się znak CE (infografika – link do artykułu)

_____________________________________________________________________________

*dyrektywy nowego podejścia to regulacje prawne ustanowione przez organy prawodawcze Unii Europejskiej mające na celu ujednolicenie prawodawstwa dotyczącego towarów i usprawnienie swobodny obrót nimi na wspólnotowym obszarze celnym. Wprowadzają wspólne standardy dla danych grup produktowych oraz zasadę, że wyrób który spełnia zasadnicze wymogi może legalnie wejść do obrotu w każdy kraju unijnym. Żadne państwo nie może zakazać wstępu lub sprzedaży dobra na swoim terenie, jeśli towar odpowiada wymaganiom dyrektyw nowego podejścia.
**wyjątek stanowią produkty których rozmiar lub natura nie pozwala na bezpośrednie
umieszczenie oznakowania CE. Wówczas symbol powinien być wprowadzony na opakowaniu
oraz instrukcji lub innych dokumentach towarzyszących danej rzeczy.


Zuzanna Wiśniewska