W układzie okresowym znajduje się obecnie 115 pierwiastków. 91 z nich to metale. Wszystkie metale łączą wspólne cechy:

  • mają stały stan skupienia;
  • przewodzą prąd elektryczny;
  • są kowalne;
  • są przewodnikami ciepła;
  • srebrzystobiała barwa;
  • są kowalne.

Podział metali przeprowadzono stosując kryterium ich właściwości chemicznych, gęstości i temperatury topnienia. Dzieląc metale ze względu na właściwości chemiczne wyróżnić można metale szlachetne i nieszlachetne. Ze względu na gęstość metale podzielono na lekkie i ciężki, a ze względu na temperaturę topnienia na łatwo- i trudnotopliwe. Wśród metali jedynym, który ma ciekły stan skupienia jest rtęć. Jednym metalem, który nie ma srebrzystobiałej barwy jest złoto.

Ciągliwość i kowalność metali to cechy, które sprawiły, że już w czasach starożytnych, a nawet wcześniej (epoka żelaza) zaczęto je poddawać obróbce plastycznej. Jedną z metod, które stosuje się w obróbce plastycznej metali jest wyciskanie. W początkowym okresie ta metoda obróbki plastycznej metali miała zastosowanie jedynie w odniesieniu do takich metali jak: aluminium, miedź, cyna i ołów. Z czasem jednak metodę wyciskania zaczęto stosować również do innych metali. Rozwój metod wyciskania sprawił, że metale są dzisiaj wyciskane zarówno metodą na gorąco (w bardzo wysokiej temperaturze), jak i na zimno. Wyciskanie ma wiele zalet. Przede wszystkim technika ta może zostać wykorzystana do obróbki metali, które ze względu na to, że są mało plastyczne nie mogą zostać obrobione innymi metodami. Technika wyciskania pozwala także na połączenie ze sobą metali mających różne właściwości. Wyciskanie stosuje się, aby otrzymać części maszyn, rury, kształtowniki, czy pręty wyróżniające się gładką i czystą powierzchnią i dobrymi właściwościami mechanicznymi.

Proces wyciskania metali można podzielić na kilka rodzajów biorąc pod uwagę kierunek, w jakim metal wypływa. Wyróżniamy więc wyciskanie:

  • przeciwbieżne;
  • współbieżne;
  • złożone;
  • z bocznym wypływem metalu.

Oprócz tych standardowych metod wyciskania stosuje się obecnie także metody specjalne. Do metod tych należy wyciskanie metodą KOBO, Conform lub hydrostatyczną.
Proces wyciskania metali odbywa się z wykorzystaniem matryc, w których umieszczany jest poddawany obróbce metal. Niezbędne są także stemple, które wywierają nacisk na znajdujący się w matrycach metal.

Wyciskanie metali to jedna z bardziej popularnych metod obróbki plastycznej metali. Jest znana i stosowana od bardzo dawna do wyciskania wielu metalowych przedmiotów, w tym także codziennego użytku.

 

Wyciskanie stopów aluminium: http://nitrid.eu/861/wyciskanie-stopow-aluminium/