Wyciskanie jest obróbką plastyczną. Tłoczysko lub stempel wywierają nacisk na aluminium (lub inny plastyczny materiał, który jest ulokowany w pojemniku). Aluminium lub inny materiał ma formę płynną, wypływa przez otwór matrycy albo przez wąską szparę znajdującą się między stemplem i ściankami. Technologia obecnie jest coraz bardziej zaawansowana, dlatego wyciskać można metale i inne materiały.

Zalety wyciskania  aluminium

Wyciskanie jest ekonomiczne jako metoda obróbki plastycznej. Pozwala przerabiać stal, wytwarzać pręty, łączyć metale, tworzyć małe wyroby. Dzięki tej metodzie powstają rury, pręty oraz kształtowniki, a także maszyny ze stali i metali nieżelaznych. Materiały wyciskać można na zimno, ciepło oraz gorąco. Czasami trudno jest dobrać odpowiednią temperaturę, co sprawia, że produkuje się wybory gorszej jakości. Na gorąco wyciska się półfabrykaty, rury i kształtowniki. Kolejnym etapem po wyciskaniu jest poddanie produktów obróbce oraz wykańczaniu. Zły dobór temperatury sprawia, że powstają popękane rury i profile, czyli ich jakość jest niska, nie nadają się też do stosowania. Na zimno wyciskane są części maszyn.

Można stosować różne rodzaje wyciskania:

współbieżne – materiał płynie zgodnie z ruchem tłoczyska;
przeciwbieżne – materiał płynie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu tłoczyska;
wyciskanie połączone z bocznym wypływaniem wyciskanego materiału – materiał płynie wówczas poprzecznie do ruchu tłoczyska;
wyciskanie złożone stosowane jest wtedy, gdy materiał przemieszcza się w kierunku odwrotnym do poruszania się tłoczyska.

Specjalistyczne metody wyciskania

Znane są też specjalistyczne metody wyciskania. Są to metody hydrostatyczne, odlewanie ciągłe, Conform oraz KOBO. Dzięki tym metodom obniżana jest siła tarcia wyciskanego materiału oraz siła wyciskania. Przeciskanie materiału prowadzone jest w efekcie wysokiego ciśnienia cieczy.
Siła i praca wyciskania są ważne podczas realizowania całego procesu wyciskania. Wyciskanie przebiega w trzech fazach: wstępnej, właściwej oraz końcowej.

Na wyciskani wpływają takie czynniki, jak:

  • właściwości materiału poddanego wyciskaniu;
  • stopień przerabiania;
  • długość wsadu;
  • współczynnik wydłużenia;
  • szybkość wyciskania;
  • temperatura;
  • przyrządzenie wsadu oraz jego smarowanie;
  • konstrukcja i kształt matrycy;
  • ukształtowanie przetoczki.

Cel wyciskania metali

Wyciskanie pozwala produkować wyroby z takich metali, jak żelazo, miedź, aluminium oraz mieszanki tych materiałów.

Jak smaruje się wsad?

Smarowanie pomaga zmniejszyć siłę tarcia podczas wyciskania, dzięki czemu zmieniają się średnie naciski jednostkowe na stemplu. Mniejsze tarcie zwiększa trwałość narzędzi niezbędnych do wyciskania. Zanim rozpocznie się wyciskanie na zimno to należy przygotować wsad, czyli odtłuścić go, wytrawić, posmarować np. Azotkiem Boru, fosforanami, mydłem lub stearynianem cynku.
Wyciskanie na gorąco wymaga wysokiej temperatury zapłonu, małego przewodnictwa cieplnego, właściwej lepkości i małego współczynnika tarcia, usuwania zgorzeliny. Smarem mogą być grafit, teflon, szkło.

Kształty matryc

Do wyciskania stosowane są różne kształty matryc. Są to matryce płaskie, stożkowe, płaskostożkowe, podwójnie stożkowe, matry.