Od najmłodszych lat dzieci uczą się, że światem rządzą nie tylko prawa  w postaci aktów, kodeksów i umów, ale prawa natury, które obowiązują wszystkich, wszędzie i zawsze.  

Numerologia jest nauką , która pokazuje jak niezwykle uporządkowany jest wszechświat, w którym nic nie dzieje się przypadkowo. Być może na pierwszy rzut oka tego nie widać, bowiem mówi się że „przypadki chodzą po ludziach”, ale to nie prawda – wszystko ma swoje przyczyny, a numerologia próbuje je wyjaśnić.

Jedni te uniwersalne prawa natury nazywają prawami ducha, a inni prawami energii. Nazw jest wiele, ale wszystkie określają to samo. To co jest przedmiotem badań numerologii to badania nad prawami duchowymi. Zgłębienie ich pozwala na zwiększenie swoich możliwości duchowych i fizycznych co przekłada się na przybliżenie się do stanu harmonii i synchronizacji z siłami natury.  Ale dlaczego jest to aż tak ważne?

Otóż energia we wszechświecie porusza się po ruchu kołowym – wszystko co odchodzi, wkrótce wróci, dlatego tak ważne jest dbanie o równowagę karmiczną i stan ducha – nikt bowiem nie chce, aby to co złe, które pochodzi od nas, wkrótce wróciło ze zwiększoną siłą. Świadomość tego stanu rzeczy pozwala na ciągłe doskonalenie stanu ducha i połączenie się ze świadomością zbiorową mieszkańców globu. Ten typ świadomości jest znacznie wyższy niż stan samoświadomości, ale dzięki współpracy ludzi na całym świecie może stać się osiągalny. Numerolodzy pracują nad tym intensywnie i starają się szerzyć idee, które pozwolą przywrócić równowagę całemu społeczeństwu.